Keurmerken

Vanuit bouw-, beveiligings- en wettelijke regelgeving worden allerhande kwaliteitsverplichtingen opgelegd aan het bedrijfsleven. Vanuit het kwaliteitsstreven van Alhako heeft men de nodige inspanningen verricht om aan alle toonaangevende keurmerken en certificeringen te voldoen.

Dit heeft geleid tot onderstaande lijst van keurmerken en certificeringen:


logo SKG     logo Komo

Het SKG certificaat laat zien of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steekproeven wordt bewaakt.

Het KOMO certificaat is gericht op de kwaliteit van producten, processen én bedrijfsvoering voor bouwproducten, bouwelementen en bouwstoffen. Het KOMO certificaat geeft de zekerheid dat product en dienst voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de kwaliteitseisen van de markt.

www.skg.nl

Open KOMO Certificaat


logo VMRG

De VMRG is als vertegenwoordiger van de branche mede verantwoordelijk voor het goed produceren en installeren van aluminium en staal in gevels. Het VMRG-keurmerk is het meest complete keurmerk voor aluminium en staal.

www.vmrg.nl

Open VMRG Keurmerk


logo VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.

www.ebncertification.nl

Open VCA Certificaat